De vereniging

Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.) is een snelgroeiende en bruisende christelijke studentenvereniging in Utrecht en de grootste christelijke studentenvereniging van Nederland.

Met ruim 500 leden behoort N.S.U. tot de vijf grootste studentenverenigingen van Utrecht. In de vereniging staat het motto ‘Christus kennen en Hem bekend maken’ centraal. N.S.U. is niet gebonden aan een bepaald kerkgenootschap, waardoor er een grote verscheidenheid is van vele verschillende (kerkelijke) achtergronden van de leden.

Disputen

Als je lid wordt bij N.S.U., word je ook lid van een dispuut. Het dispuut is een belangrijk onderdeel van de vereniging. Op dit moment telt N.S.U. 25 disputen. Een dispuut is een vaste groep binnen de vereniging van ongeveer 25 personen. In je dispuut heb je wekelijkse (bijbel)kringen en onderneem je veel andere activiteiten. Een dispuut is één van de vele plekken binnen N.S.U. waar je vriendschappen op kunt bouwen. Je kunt als lid ook actief zijn binnen één van de vele commissies die de vereniging rijk is.

DSC01137

De Sociëteit

Sinds 2 februari 1996 heeft N.S.U. een eigen sociëteit in hartje Utrecht, op Boothstraat 10. Iedere dinsdag- en donderdagavond, vanaf 22:00 uur, heeft N.S.U. een open borrel voor iedereen die zin heeft in een biertje, in gezelligheid of in een goed gesprek. Ook wordt er regelmatig een feestje georganiseerd.

Lees meer over De Sociëteit

Navigators landelijk

N.S.U. is onderdeel van Navigators Studenten Verenigingen (NSV), de landelijke organisatie waar alle Navigators studentenverenigingen (15 in totaal) onder vallen.Met hen zijn er landelijke activiteiten, zoals het NSV Songfestival, de NSV Sportdag en het Focusweekend (een conferentie). Kijk voor meer informatie op http://www.navigatorsstudenten.nl/

Broederverenigingen

BOCS_logo-300x300

N.S.U. is daarnaast onderdeel van het Broeder Overleg Christelijke Studenten (BOCS). Het BOCS is een overkoepelende organisatie, waarbij zes christelijke studentenverenigingen zijn aangesloten. Dit zijn naast N.S.U.: Sola Scriptura, V.G.S.U., S.S.R.-N.U., Ichthus Utrecht en Ultrajectum. Het zijn zes verenigingen met ieder hun eigen identiteit, maar met het gemeenschappelijke kenmerk het feit dat de basis van hun bestaan het christelijk geloof is. Het BOCS vertegenwoordigt momenteel meer dan 1200 studenten. Kijk voor meer informatie op www.bocs.nl 

De staf

Wat wij doen Als stafteam zijn wij gedreven om de meer dan 500 leden van N.S.U. in de paar jaar dat ze lid zijn aan te moedigen om zoveel mogelijk te ontdekken van Jezus en Zijn Koninkrijk. Als stafleden helpen we studenten om dagelijks Hem te volgen en met Hem te leven. Binnen N.S.U. bestaat ons werk uit een bijzondere combinatie van:

1) Persoonlijk optrekken met studenten. Via mentoraat, een goed gesprek op de borrel, toerusting van het algemeen bestuur en een pioniersgroep over gerechtigheid.

2) Het opbouwen van een cultuur Dit doen we bijvoorbeeld door het toerusting van nestoren en kringleiders, meedenken en betrokken zijn bij vieringen en weekenden van N.S.U.  

Wat we voor jou kunnen betekenen Voor veel van jullie zal gelden dat je met name indirect iets zal merken van de staf. Je nestor heeft echt een inspirerend praatje gehouden of je beseft ineens dat je kring echt heeft geholpen om God meer te vertrouwen. Tegelijkertijd willen we er ook voor je zijn als je juist met één van ons ergens over door wilt praten.

Hoe je ons bereikt Even mailen of bellen kan altijd, we vinden het ook leuk om op De Sociëteit even te kletsen over een vraag die je hebt. En uiteraard komen we graag een keer een avond langs bij je dispuut.

Een hartelijke groet,

Het stafteam der N.S.U.

Stefan, Paul, Mart, Andrea, Christoph en Karen

Het stafteam

Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

Over ons

Wij zijn Stefan, Paul,  Mart, Andrea, Christoph, Gretta en Karen. Gewone mensen – zelf ook lid geweest – die enthousiast zijn geworden over Jezus en dat graag willen doorgeven aan studenten. Wij werken binnen N.S.U. vanuit de landelijke organisatie Navigators.

Stefan Pals(teamleider) Message Filled-32stefan.pals@navigators.nl

Raad van Advies (RvA)

Zoals de naam al zegt, wij zijn er voor advies. Gevraagd en ongevraagd adviseren wij N.S.U. over allerhande verenigingszaken. We beschikken over een aantal jaren (bestuurlijke) ervaring binnen N.S.U. en zorgen er voor dat de daarmee opgedane kennis niet verloren gaat in de snelle doorstroom van leden van de vereniging. We lezen wekelijks mee met de notulen van het Algemeen Bestuur en zijn altijd beschikbaar voor vragen. Ook nemen wij zelf het initiatief richting ALV of bestuur, wanneer ons bepaalde zaken opvallen binnen de vereniging die naar ons idee aandacht behoeven. We faciliteren het proces om tot een nieuw kandidaatsbestuur te komen en zijn eveneens betrokken in de beleidsvorming tijdens de f.t.-periode van een nieuw bestuur. Tenslotte zijn wij er ook voor u! Dus wanneer u vragen heeft over de gang van zaken binnen N.S.U. dan bent u bij ons aan het juiste adres! U kunt ons tegenkomen in ALV’s, waar altijd twee afgevaardigden aanwezig proberen te zijn of in de zogenoemde ‘wandelgangen’. Schroom vooral niet om ons aan te schieten of te mailen!

De RvA bestaat uit Aldert Holwerda, Steven Daniëls, Heleen Capelle, Joanne Pelleboer en Pieter Schotanus.

rva@nsutrecht.nl

“Hoe kan ik de bijbel lezen? Ik ben altijd zo druk, hoe kan ik leren timemanagement te doen?  Ik voel me altijd zo schuldig over stille tijd, hoe moet ik dat doen?”

Mentoraat

Mentoraat zou je coaching kunnen noemen. Samen met iemand anders trek je op om jouw persoonlijke geloofs- en levensvragen te beantwoorden. God heeft ons niet alleen op de wereld gezet, maar ons aan elkaar gegeven om samen achter Jezus aan te gaan. We kunnen van elkaar leren, elkaar opvangen, elkaar scherpen, elkaar uitdagen.

Mentorrelaties Mentorrelaties worden op diverse manieren ingevuld; samen een boek lezen en bespreken, verschillende vormen van Bijbelstudie, samen bidden. Samen met je mentor bepaal je waarin je wilt groeien en op wat voor manier. De studenten die een mentor hebben gehad zijn er erg positief over! Ze geven aan dat ze erg gegroeid zijn als persoon en in hun geloof.

Pastoraat

Er kunnen tijden zijn dat je wilt groeien in je relatie met God of anderen en dat je merkt dat je uit je zelf niet verder komt. Dan is het fijn om te kunnen praten met iemand die met je mee denkt over hoe je verder zou kunnen gaan. We willen je daar graag bij helpen. Gebedspastoraat kan jou helpem erop gericht om je relatie met God te versterken en de blokkades uit de weg te ruimen.  Je zou gebedspastoraat kunnen zien als een uitgebreide vorm van ministry-gebed, waarin veel ruimte is voor stilte en gebed. Een vorm die al veel N.S.U.’ers verder heeft geholpen in hun eigen leven en hun relatie met God.