Het XXVe bestuur der N.S.U.

Waarde lezer,
Voor u ligt het jaarbeleid van Bestuur Huizenga!  ‘Deo Gratias’– want aan God komt alle dank en eer toe. Voor het verenigingsjaar 2017-2018 hebben wij het voorrecht om deze prachtige vereniging te leiden. In het besef dat wij als N.S.U. gezegend zijn om te delen, willen wij dit jaar delen in al het goeds wat we hebben ontvangen.  In afhankelijkheid  van God, is ons verlangen dat we in dit lustrumjaar de vereniging een stap verder brengen in het navolgen van Jezus. Dit door midden in de studentenwereld te staan, maar tegelijkertijd in verbondenheid met God te leven. Wij hopen dat u dit beleid een warm hart toedraagt en het u enthousiasmeert.  Uw steun door middel van gebed of inzet wordt ten zeerste gewaardeerd. Mocht u vragen/ opmerkingen hebben of enthousiast zijn over andere initiatieven horen wij dit graag! In de hoop u in de nabije toekomst te treffen op de borrel op dinsdag-  of donderdagavond!

 

Mart Huizenga
h.t. Praeses der N.S.U.

 

Op de ledenpagina vind u het jaarbeleid en de jaarplanning.