Bestuur

ABFoto-34-1024x681.jpg
Het XXVIIe bestuur der N.S.U.


Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden en is belast met het dagelijks bestuur van N.S.U. Voor het verenigingsjaar 2019-2020 heeft het Algemeen Bestuur zich als onderstaand geconstitueerd.

h.t. Praeses | Therese Visser ’t Hooft | praeses@nsutrecht.nl

De Praeses is voorzitter van het Algemeen Bestuur, zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor, waarborgt de visie en het beleid van de vereniging en is eindverantwoordelijk. Zij is het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt haar naar buiten toe.

h.t. Ab Actis | Dennis Kok | abactis@nsutrecht.nl

De Ab Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie, hieronder valt o.a. notulen van vergaderingen, schriftelijke post, Almanakstukken en mailcontact. Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de ALV. Daarnaast begeleidt de Ab Actis samen met de Assessor het eerstejaarstraject, houdt hij contact met reünisten en is hij verantwoordelijk voor ledenadministratie en het archief. 

h.t. Quaestor | Han Tiesinga | quaestor@nsutrecht.nl

De Quaestor beheert de financiën van de vereniging. Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel (half)jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. Hij heeft nauw contact met de Fiscus van het Sociëteitsbestuur en begeleidt de commissie-fisci. Ook coördineert hij de acquisitie en beheert hij alle verzekeringen van de vereniging.

h.t. Vice-Praeses | Alco Woudenberg | vicepraeses@nsutrecht.nl

De Vice-Praeses is verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding van commissies. Daarnaast ontfermt hij zich over de Interne communicatie door middel van de wekelijkse Informail, het coördineren van belverhalen en het bijhouden van de website en sociale media. Ook fungeert hij als externus in contact met NSV en is hij verantwoordelijk voor de externe promotie van de vereniging.

h.t. Assessor | Juliëtte van de Beld | assessor@nsutrecht.nl

De Assessor ontfermt zich over de eerstejaars. Ze is het aanspreekpunt voor mensen die lid willen worden van de vereniging en eerstejaars en houdt zich bezig met de integratie hiervan. Daarnaast coördineert ze de disputen en begeleidt de dispuutsbesturen. Ook coördineert de Assessor de vrijwilligersacties en heeft ze nauw contact met vrijwilligersorganisaties.

h.t. Herus | Lisa Brouwer | herus@nsutrecht.nl

De Herus is voorzitter van het Sociëteitsbestuur en is daarmee verantwoordelijk voor het pand van de vereniging. Ze draagt verantwoordelijkheid voor groot en klein onderhoud, de inboedel van De Sociëteit en voor vergunningenbeleid. Ze coördineert de communicatie over gebruik van De Sociëteit met interne en externe huurders, buurtbewoners en Stichting Huisvesting N.S.U. Ook is ze eindverantwoordelijke voor de Sociëteitscommissies.

Onze sponsoren