Bestuur

Foto-001.jpg

Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden en is belast met het dagelijks bestuur van N.S.U. Voor het verenigingsjaar 2021 -2022 heeft het Algemeen Bestuur zich als onderstaand geconstitueerd.

h.t. Praeses | Siem de Haan | praeses@nsutrecht.nl

De Praeses is voorzitter van het Algemeen Bestuur, zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor, waarborgt de visie en het beleid van de vereniging en is eindverantwoordelijk. Hij is het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt haar naar buiten toe.

h.t. Ab Actis | Jan Blacquière | abactis@nsutrecht.nl

De Ab Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie, hieronder valt o.a. notulen van vergaderingen, schriftelijke post, Almanakstukken en mailcontact. Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de ALV. Daarnaast begeleidt de Ab Actis samen met de Assessor het eerstejaarstraject, houdt hij contact met reünisten en is hij verantwoordelijk voor ledenadministratie en het archief. 

h.t. Quaestor | Luca Schaap | quaestor@nsutrecht.nl

De Quaestor beheert de financiën van de vereniging. Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel (half)jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. Zij heeft nauw contact met de Fiscus van het Sociëteitsbestuur en begeleidt de commissie-fisci. Ook coördineert zij de acquisitie en beheert zij alle verzekeringen van de vereniging.

h.t. Vice-Praeses | Rhodé Prosman | vicepraeses@nsutrecht.nl

De Vice-Praeses is verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding van commissies. Daarnaast ontfermt zij zich over de Interne communicatie door middel van de wekelijkse Informail, het coördineren van belverhalen en het bijhouden van de website en sociale media. Ook fungeert zij als externus in contact met NSV en is zij verantwoordelijk voor de externe promotie van de vereniging.

h.t. Assessor | Dorothé Kalkman | assessor@nsutrecht.nl

De Assessor ontfermt zich over de eerstejaars. Ze is het aanspreekpunt voor mensen die lid willen worden van de vereniging en eerstejaars en houdt zich bezig met de integratie hiervan. Daarnaast coördineert ze de disputen en begeleidt de dispuutsbesturen. Ook coördineert de Assessor de vrijwilligersacties en heeft ze nauw contact met vrijwilligersorganisaties.

h.t. Herus | Wouter Smit | herus@nsutrecht.nl

De Herus is voorzitter van het Sociëteitsbestuur en is daarmee verantwoordelijk voor het pand van de vereniging. Hij draagt verantwoordelijkheid voor groot en klein onderhoud, de inboedel van De Sociëteit en voor vergunningenbeleid. Hij coördineert de communicatie over gebruik van De Sociëteit met interne en externe huurders, buurtbewoners en Stichting Huisvesting N.S.U. Ook is hij eindverantwoordelijke voor de Sociëteitscommissies.

Onze sponsoren