Historie

Hoe het begon: over het leven van Dawson Trotman en de ontwikkeling van zijn visie

Het is allemaal begonnen in het begin van de twintigste eeuw met een man die Dawson Trotman heette. Dawson werd geboren in 1906 in de Verenigde Staten. In 1926 kwam hij tot geloof: Dawson ging naar de kerk en bleef komen. Hij begon met het memoriseren van Bijbelteksten. In de loop van zijn jaren als christen is gebed een steeds belangrijkere plaats in gaan nemen. In de jaren dertig voelde hij zich aangesproken door een Bijbelvers: “Roep tot mij en ik zal u antwoorden, en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan u niet weet” (Jer. 33:3). Hij nam dit vers serieus en besloot met een vriend zes weken lang dagelijks twee uren te bidden om erachter te komen wat deze ondoorgrondelijke dingen nu waren. Aan het einde van deze zes weken had Dawson het gevoel dat God hem op de één of andere manier wilde gebruiken op alle continenten van de wereld. En hier ligt – in de jaren dertig – het begin van Navigators. Dawsons visie op de wereld wordt weergegeven in de zendingsopdracht die Jezus aan zijn volgelingen meegaf: “Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen” (Matt. 28:19a). Het viel Dawson op dat Jezus bewust twaalf mensen uitkoos en hen alles doorgaf wat hij van God leerde, zodat zij het op hun beurt konden doorgeven. Dit principe van geloofsoverdracht door intensieve persoonlijke relaties werd het ‘handelsmerk’ van de Navigators. Zo werden de Navigators tijdens grote conferenties van o.a. Billy Graham ingeschakeld voor het begeleiden en nazorgen voor mensen die daar tot bekering kwamen. De volgende stap die gemaakt werd was die van nazorg naar discipelschap: mensen trainen om het geloof weer aan anderen door te geven.

Het begin van de Navigators

In 1933 kreeg Dawson Trotman contact met een aantal jonge matrozen van de U.S. Navy, met wie hij veel Bijbelstudie deed en met wie hij zijn geloof en visie deelde. De naam “Navigators” komt dus zeker niet uit de lucht vallen: velen gooiden het roer van hun leven radicaal om en lieten Jezus (the Captain) de koers van hun leven verder bepalen. Toen eens aan Dawson werd gevraagd wat het doel van de Navigators was, antwoordde hij: “To know Christ and to make him known.” Dat is nu nog steeds het motto van de Navigators.

Nederland

In 1948 kwam Dawson voor een kort bezoek naar Nederland om op een congres te spreken. Gien Karssen voelde zich daar zeer aangesproken door de toespraken van Dawson. Ze bood aan om de Navigator-Bijbelstudies te vertalen en in Nederland te gaan uitgeven. Veel jonge mensen kwamen in de jaren zestig zo tot geloof in Jezus. Eén van hen was de ex- Nijenrode-student Gert Doornebal, die in 1966 besloot om fulltime voor de Navigators te gaan werken in Delft. Van zijn eerste groepje studenten besloot een aantal om na hun studie ook voor de Navigators te gaan werken en ook in andere steden te beginnen.

Utrecht

In 1966 begon Bram Josiasse met een studentenkring in Utrecht, de eigenlijke geboorte van wat later N.S.U. zou worden.. Eind februari 1968 komt de eerste student tot geloof en in 1973 doen er al 150 mensen mee met de kringen. Na jaren van ontwikkeling wordt er nagedacht over het oprichten van een vereniging. Op 4 april 1993 wordt Navigators Studentenvereniging Utrecht opgericht. Er ontstaat een actieve kern die de basis is van N.S.U. en de zoektocht naar een Sociëteit begint. Na lang zoeken wordt in 1995 het juiste gebouw gevonden, een voormalige discotheek aan de Boothstraat. Op 2 februari 1996 openen burgemeester Opstelten en Rector-Magnificus Van Ginkel De Sociëteit op Boothstraat 10.

In 1999 groeit het aantal eerstejaars zo snel dat er een rem moet worden gezet op de toelating. In 2000 en 2001 moet er daarom voor het eerst geloot worden om te bepalen wie er lid mag worden. Voor niet-leden wordt de open kring gestart, onder leiding van het nieuwe staflid, Joost van Heusden. De vier kringhuizen die al jaren in gebruik zijn blijken te klein om de groei op te vangen en in 2001 wordt dan ook een vijfde kringhuis geopend, dat gelijk het eerste jaar helemaal vol zit. In het jaar 2002 viert N.S.U. haar tweede lustrum en begint het bestuur met nadenken over de toekomst van De Sociëteit. Men verwacht namelijk dat die in de nabije toekomst niet meer kan voldoen aan de eisen die de snel groter groeiende vereniging daar aan stelt.

Daarnaast wordt er door de buren vaak aangegeven dat zij geluidsoverlast hebben van De Sociëteit. Aan het einde van het jaar 2002-2003 geeft de vereniging het bestuur dan ook toestemming plannen te maken voor een verbouwing. In het jaar 2004-2005 vindt deze verbouwing daadwerkelijk plaats. De hele Sociëteit wordt voorzien van een doos-in-doos- constructie die er voor zorgt dat het geluid binnen de muren niet naar buiten toe kan lekken. Daarnaast verandert de indeling van De Sociëteit grondig. Een groot gedeelte van de verbouwing wordt door de leden zelf uitgevoerd. Vanwege een grote groei worden in de jaren 2005-2006 en 2006-2007 drie nieuwe kringhuizen geopend. In 2009 zijn er al dertien kringhuizen. N.S.U. maakt de overstap naar disputen en groeit door. In 2017-2018, bestaat N.S.U. 25 jaar en konden wij terugkijken op deze mooie geschiedenis.

Disputen

Sinds 2010 worden er voorbereidingen getroffen om de overgang van kringhuizen naar disputen mogelijk te maken. Over deze verandering wordt al jaren gediscussieerd, maar uiteindelijk wordt er dan toch besloten de overstap te maken. In 2011 worden er verschillende kerngroepen opgezet die een dispuut gaan vormen. Sinds het verenigingsjaar 2011-2012 bestaat N.S.U. dan ook daadwerkelijk uit disputen. Ook dat worden er steeds meer, momenteel heeft N.S.U. ruim 500 leden, verdeeld over 24 disputen.

admin-ajax.jpeg
admin-ajax_2.jpeg
admin-ajax_1.jpeg
admin-ajax_3.jpeg
admin-ajax_4.jpeg

Onze sponsoren