Staf

Interne linkStaf

Wat wij doen: Als stafteam zijn wij gedreven om de bijna 500 leden van N.S.U. in de paar jaar dat ze lid zijn aan te moedigen om zoveel mogelijk te ontdekken van Jezus en Zijn Koninkrijk. Als stafleden helpen we studenten om dagelijks Jezus te volgen en met Hem te leven. Binnen N.S.U. bestaat ons werk uit een bijzondere combinatie van:

1) Persoonlijk optrekken met studenten. Via mentoraat, een goed gesprek op de borrel, een vrouwentraject en een mannentraject.

2) Het meebouwen aan een structuur en cultuur die aanmoedigen om Jezus te volgen. Dit doen we bijvoorbeeld door de toerusting van nestoren, voorzitters en kringleiders en onze samenwerking met het algemeen bestuur. 

Wat we voor jou kunnen betekenen: Voor veel van jullie zal gelden dat je met name indirect iets zal merken van de staf. Je nestor heeft echt een inspirerend praatje gehouden of je beseft ineens dat je kring heeft geholpen om God meer te vertrouwen. Tegelijkertijd willen we er ook voor je zijn als je juist met één van ons ergens over door wilt praten.

Hoe je ons bereikt: Even mailen of bellen kan altijd, we vinden het ook leuk om op De Sociëteit even te kletsen over een vraag die je hebt. En uiteraard komen we graag een keer een avond langs bij je dispuut.

Een hartelijke groet,

Het stafteam der N.S.U.

Allard, Jonne, Liddie en Miguel

Foto_stafteam.jpg

Wij zijn Liddie, Jonne, Allard en Miguel (van links naar rechts op de foto). Gewone mensen die enthousiast zijn geworden over Jezus en dat graag willen doorgeven aan studenten. Wij werken binnen N.S.U. vanuit de landelijke organisatie Navigators.

Over ons

Allard Roorda | allard.roorda@navigators.nl

Ha mooie mensen, mijn naam is Allard. Ik ben getrouwd met Marije en vader van Joas en Micha. Ik leef helemaal op van muziek maken en zingen en ik heb meestal de neiging om onrust te stoken op plekken, zodat er wat leven en echtheid ontstaat. Ik heb hart om met volle overgave te leven, uit één stuk en met Gods liefdevolle missie in gedachten. Mijn bijdrage bij N.S.U. bestaat onder andere uit het leiden van het stafteam, optrekken met de praeses, leiden van het mannentraject, inspireren en ondersteunen van toerusters van disputen, bidden voor N.S.U. en het stuurgroepoverleg. Vrede!

Jonne Wendt | jonne.wendt@navigators.nl

Ik ben gelukkig man van Juliette, die ik in mijn eigen nsu-tijd heb ontmoet. En trotse vader van zoontje Yves, die overal waar hij komt vreugde en bloei brengt. Ik weet me sinds 2022 door God geleid om studenten goed nieuws te (helpen) vertellen: Jezus leeft, en leeft zelfs in mij! Ik richt me met name op ontmoetingen waarin Gods Geest de ruimte krijgt om studenten te bedienen en aansteken. Dat doe ik in contact met enkele leiders 1-op-1 en met leiders van een dispuut.

Liddie van Roekel | liddie.vanroekel@navigators.nl

Ha, ik ben Liddie en sinds augustus 2022 staf bij N.S.U.. Leuk om over mij te weten is dat ik van variatie hou, dit wordt bijvoorbeeld duidelijk doordat ik elke dag wat anders kook en verschillende sporten beoefen. En deze variatie probeer ik ook toe te passen in mijn stafwerk door o.a. met studenten op verschillende manieren de bijbel te lezen en God te zoeken door creativiteit heen. Verder focus ik mij als staf op studenten helpen in woorden te getuigen van geloof. En tot slot ben ik als enige vrouw van de staf in het bijzonder beschikbaar voor andere vrouwen. Voel je vrij om mij te benaderen!

Miguel Lammers | miguel.lammers@navigators.nl

“Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.” (Psalm 111:2) Dit zinnetje vat mijn leven nagenoeg samen. Ik houd van het leven, om te ontdekken hoe het werkt en de diepte en rijkdom die erin verscholen ligt te doorgronden. Makkelijk gezegd, ik ben een studiebol. Maar nog belangrijker dan dat: ik hou van mensen, het meest intrigerende werk van de Vader. Als staflid ligt mijn nadrukkelijke focus dan ook op het geven van toerusting aan zowel het Algemeen Bestuur als El Gusto. Daarnaast ben ik actief onderdeel van de stuurgroep en help ik het Algemeen Bestuur in de verschillende casussen die zich voordoen.

Hub Utrecht

De Navigators in Nederland zijn regionaal georganiseerd in verschillende ‘hubs’. Bij de hub Utrecht horen naast N.S.U. onder andere ook de Navigators studentengroepen in Zeeland en Amersfoort. En meedoen met Navigators beperkt zich niet tot je studententijd, je kunt een leven lang meedoen. Er ontstaan initiatieven voor andere generaties en doelgroepen. De hub Utrecht wordt geleid door Stefan en Anita Pals.

Anita_en_Stefan_op_Samos.jpg

Onze sponsoren