De Vereniging

De Vereniging

Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.) is de grootste christelijke studentenvereniging van Nederland. Gelegen in het hart van ons land, Utrecht. Met ruim 500 leden behoort N.S.U. tot de vijf grootste studentenverenigingen van Utrecht. In de vereniging staat het motto ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’ centraal. N.S.U. is niet gebonden aan een bepaald kerkgenootschap, waardoor er een grote verscheidenheid is van vele verschillende (kerkelijke) achtergronden van de leden.

Bij N.S.U. staat balans tussen studentikoziteit en diepgang in het christelijk geloof en vriendschap centraal. Iedere dinsdag- en donderdagavond wordt er aansluitend aan de dispuutsavonden geborreld op De Sociëteit. Naast de vaste dispuutsavonden vinden ook nog vele verenigingsavonden plaats zoals feesten, vieringen, sportevenementen en gala’s.

77c42e1598674e31b69b63aed28f7d1c.JPG

Disputen

Als je lid wordt bij N.S.U., word je ook lid van een dispuut. Het dispuut is een belangrijk onderdeel van de vereniging; de meeste activiteiten worden rondom disputen georganiseerd. Op dit moment telt N.S.U. 25 disputen. Een dispuut is een vaste groep binnen de vereniging van ongeveer 20 personen uit verschillende jaarlagen. In je dispuut worden wekelijkse (bijbel)kringen afgewisseld met ludieke activiteiten en gemeenschappelijke avonden. Zo worden mensen in hun dispuut samen uitgedaagd in hun geloofsleven, maar kunnen ook mooie vriendschappen ontstaan door bijvoorbeeld jaarlijkse vakanties en weekenden. Een dispuut is dan ook één van de vele plekken binnen N.S.U. waar je verdiepende vriendschappen op kunt bouwen.

Logo-Navigators-NSV-160316-768x183.jpg
BOCS_logo-300x300-e1417454433845.png

Navigators landelijk

N.S.U. is onderdeel van Navigators Studenten Verenigingen (NSV), de landelijke organisatie waar alle Navigators studentenverenigingen (15 in totaal) onder vallen. Met hen zijn er landelijke activiteiten, zoals het NSV Songfestival, de NSV Sportdag en het Focusweekend (een conferentie). Kijk voor meer informatie op http://www.navigatorsstudenten.nl/.

Broederverenigingen

N.S.U. is daarnaast onderdeel van het Broeder Overleg Christelijke Studenten (BOCS). Het BOCS is een overkoepelende organisatie binnen Utrecht, waarbij vijf christelijke studentenverenigingen zijn aangesloten. Dit zijn naast N.S.U.: Sola Scriptura, V.G.S.U., S.S.R.-N.U., en Ichthus Utrecht. Het zijn vijf verenigingen met ieder hun eigen identiteit, maar met het gemeenschappelijke kenmerk het feit dat de basis van hun bestaan het christelijk geloof is. Het BOCS vertegenwoordigt momenteel meer dan 1200 studenten. Kijk voor meer informatie op www.bocs.nl.

Raad van Advies (RvA)

Zoals de naam al zegt, wij zijn er voor advies. Gevraagd en ongevraagd adviseren wij N.S.U. over allerhande verenigingszaken. We beschikken over een aantal jaren (bestuurlijke) ervaring binnen N.S.U. en zorgen er voor dat de daarmee opgedane kennis niet verloren gaat in de snelle doorstroom van leden van de vereniging. We lezen wekelijks mee met de notulen van het Algemeen Bestuur en zijn altijd beschikbaar voor vragen. Ook nemen wij zelf het initiatief richting ALV of bestuur, wanneer ons bepaalde zaken opvallen binnen de vereniging die naar ons idee aandacht behoeven. We faciliteren het proces om tot een nieuw kandidaatsbestuur te komen en zijn eveneens betrokken in de beleidsvorming tijdens de f.t.-periode van een nieuw bestuur. Tenslotte zijn wij er ook voor u! Dus wanneer u vragen heeft over de gang van zaken binnen N.S.U. dan bent u bij ons aan het juiste adres! U kunt ons tegenkomen in ALV’s, waar altijd twee afgevaardigden aanwezig proberen te zijn of in de zogenoemde ‘wandelgangen’. Schroom vooral niet om ons aan te schieten of te mailen!

Suzan Wietsma (voorzitter), Jan Blacquière, Thérèse Visser 't Hoofd, Matthijs Meijberg en Marleen Korf

Mentoraat

Mentoraat zou je coaching kunnen noemen. Samen met iemand anders trek je op om antwoord te vinden op jouw persoonlijke geloofs- en levensvragen. God heeft ons niet alleen op de wereld gezet, maar ons aan elkaar gegeven om samen achter Jezus aan te gaan. We kunnen van elkaar leren, elkaar opvangen, elkaar scherpen, elkaar uitdagen. Mentorrelaties worden op diverse manieren ingevuld; samen een boek lezen en bespreken, verschillende vormen van Bijbelstudie, samen bidden, of simpelweg een goed gesprek onder het genot van een biertje. Samen met je mentor bepaal je waarin je wilt groeien en op wat voor manier. De studenten die een mentor hebben gehad zijn er erg positief over! Ze geven aan dat ze erg gegroeid zijn als persoon en in hun geloof.


Pastoraat

Er kunnen tijden zijn dat je wilt groeien in je relatie met God of anderen en dat je merkt dat je uit je zelf niet verder komt. Dan is het fijn om te kunnen praten met iemand die met je mee denkt over hoe je verder zou kunnen gaan. We willen je daar graag bij helpen. Gebedspastoraat kan jou helpem erop gericht om je relatie met God te versterken en de blokkades uit de weg te ruimen. Je zou gebedspastoraat kunnen zien als een uitgebreide vorm van ministry-gebed, waarin veel ruimte is voor stilte en gebed. Een vorm die al veel N.S.U.’ers verder heeft geholpen in hun eigen leven en hun relatie met God.

Onze sponsoren